Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

HAF F16 Demo Team "Zeus"

Κάποια κεραμίδια από τα σπίτια της παλιάς πόλης της Καβάλας πρέπει να ξεκόλλησαν.
4 σχόλια: